Rusça Dilbilgisi

Rusça dilbilgisi konu anlatımları, ipuçları, materyaller ve daha fazlası

  • Rusça İsimlerin Cinsiyeti

    Rusça isimlerin cinsiyeti eril (erkek), dişil (kadın) ve nötr olmak üzere üçe ayrılır. İngilizcede masculine (eril), feminine (dişil) ve neuter (nötr); Rusçada же́нский(eril), мужско́й(dişil) и сре́дний(nötr) olarak bilinir. Rusça sözlüklerde eril isimler  “м.” ile, dişil isimler “ж.” ile, nötr isimler ise “ср.” ile gösterilir. Daha kolay anlaşılması adına konumuzda cinsiyetleri temsilen aşağıdaki görseller kullanılacaktır: Rusçada isimlerin cinsiyetleri konusunda istisnalar […]

  • Kiril Alfabesi Tarihçesi

    Kiril alfabesi adını 9. yüzyıl Bizans misyoneri Aziz Kiril (Cyril)’den alır. Aziz Kiril, Kardeşi Methodius ile birlikte Yunan dini metinleri Slav dillerine çevirebilmek için ilk Slav alfabesini oluşturdular. Bu alfabe aziz olarak kutsanan bu kardeşlerin yandaşları tarafından 10. yüzyılda ilk Bulgar İmparatorluğu’nda geliştirilen Kiril alfabesinin temellerini oluşturmaktadır. Yunan el yazmalarına göre Kiril alfabesi Yunan alfabesinden […]

  • Rus (Kiril) Alfabesi

    Rus alfabesi ayrıca Kiril alfabesi olarak da bilinir. Rusça alfabesi 21 sessiz harf, 10 sesli harf ve 2 adet yumuşatma ve sertleştirme işareti olmak üzere toplam 33 harf içerir. Aşağıda bu Rusça harfler okunuşları ve Türkçe karşılıkları ile birlikte verilmiştir. Rusça harflerin el yazısı ile yazılışı normalden farklı olduğundan onlara da yer verilmiştir. Rusça harflerin […]