Etiket arşivi: rusçada zamanlar

Rusçada Geçmiş Zaman

Rusçada Geçmiş Zaman

(Temel Seviye)

Rusçada geçmiş zaman çekimi yapmak için fiillerin mastar takısı atıldıktan sonra fiilin köküne cins ve sayıya göre geçmiş zaman takıları eklenir. Geçmiş zaman takıları erkek cinste –Л, dişi cinste – ЛА, çoğulda ise – ЛИ şeklindedir.

 

Örnekler (Примеры):

Читать – okumak fiili

Ть – mastar takısı

Чита – fiilin çekim kökü

Я (ты, он) чита+Л

Я (ты, она) чита+ЛА

Мы (вы, они )+ ЛИ

 

Мы читали русские романы. Biz Rus romanları okurduk.

Он изучал русский язык. O (erkek) Rusça öğreniyordu.

Девушка написала письмо. Genç kız mektup yazdı.

Ученики говорили по-английски хорошo. Öğrenciler İngilizceyi iyi konuşuyorlardı.

 

Говорить

Говори + ть

Я (ты, он) говори +Л

Я (ты, она) говори +ЛА

Мы (вы, они ) говори + ЛИ

 

Он раньше плохо говорил по русски. O (erkek) önceden Rusçayı kötü konuşurdu.

Вчера она сделала домашнее задание.  O (bayan) dün ev ödevini yaptı.

 

  • Olumsuz cümle kurmak için fiilin önüne “не” olumsuzluk eki getirilir.

Она не слушала радио. O (bayan) radyo dinlemiyordu.

Он не читал русские романы. O (erkek) Rus romanlarını okumuyordu.

Мы не завтракали сегодня. Biz bugün kahvaltı etmedik.

 

  • Geçmiş zamanda soru cümleleri soru sözcükleriyle oluşturulur. Soru sözcükleri cümlenin başında ya da ortasında kullanılabilir.

Örnekler (Примеры):

Ты где работал раньше? Eskiden nerede çalışıyordun?

Что ты прочитал в каникуле? Tatilde ne okudun?

Откуда ты купила этот компютер ? Bu bilgisayarı nereden aldın?

Вчера вечером где вы были? Dün akşam neredeydiniz?

Rusçada Şimdiki Zaman

Rusçada Şimdiki Zaman

(Temel Seviye)

Rusçada şimdiki zaman yalnızca bitmemiş fiillerle (глаголы несовершенного вида) şu anda yaptığımız, düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz eylemler için kullanılır.

Fiilerin çekimi:

Zamirler (Местоимения)       Fiiller (глаголы)          Son ekler  (окончания)

(работать)

Я                                  работаю                      – у (ю)

Ты                               работаешь                  – ёшь, – ешь

Он                               работает                     – ёт, – ет

Она                              работает                     – ёт, – ет

Оно                             работает                    – ёт, – ет

Мы                              работаем                     – ём, – ем

Вы                               работаете                    – ёте, – ете

Они                             работают                    – ут, (- ют )

 

Örnekler (Примеры):

Я работаю в университете. Ben üniversitede çalışıyorum.

Моя подруга работает в банке. Benim arkadaşım bankada çalışıyor.

Рабочие работают на заводе.  İşçiler fabrikada çalışıyorlar.

Zamirler (Местоимения)       Fiiller (глаголы)          Son ekler  (окончания)

(жить)

Я                                 живу                           – у (ю)

Ты                               живёшь                       – ёшь, – ешь

Он                               живёт                                      – ёт, – ет

Она                              живёт                                      – ёт, – ет

Оно                             живёт                                     – ёт, – ет

Мы                              живём                                     – ём, – ем

Вы                               живёте                                    – ёте, – ете

Они                             живут                                     – ут, (- ют )

Örnekler (Примеры):

Я живу в Стамбуле. Ben İstanbul’da yaşıyorum.

Моя подруга Анна живёт в России. Arkadaşım Anna Rusya’da yaşıyor.

Его друзья живут в Турции. Onun arkadaşları Türkiye’de yaşıyor.

 

  • Olumsuz cümle kurmak için fiilin önüne “не” olumsuzluk eki getirilir.

Örnekler (Примеры):

Он не читает газету. O gazete okumuyor.

Сейчас я не смотрю телевизор. Şuan televizyon izlemiyorum.

Мальчик не играет в теннис. Çocuk tenis oynamıyor.

 

  • Rusçada soru cümleleri soru sözcükleriyle oluşturulur. Soru sözcükleri cümlenin başında ya da ortasında kullanılabilir.

Örnekler (Примеры):

Что вы читаете? Ne okuyorsunuz?

Ты где работаешь? Nerede çalışıyorsun?

Что она делает сейчас? O şimdi ne yapıyor?

 

  • Ayrıca Rusçada soru sözcüğü kullanılmadan oluşturulan her hangi bir cümlenin sonundaki soru işareti o cümleyi soru cümlesi yapar.

Örnekler (Примеры):

Ты изучаешь русский язык? Rusça öğreniyor musun?

Ты изучаешь русский язык.  Rusça öğreniyorsun.

Ты понимаешь меня?  Beni anlıyor musun?

Ты понимаешь меня.  Beni anlıyorsun.